arqiteqturuli leqsikoni

ლაბირინთი (ბერძ.) – ლავრინთო; ქუჩების, ხეივნების, კორიდორების და სხვა რთული, დახლართული განლაგება.

ლავგარდანი – კარნიზი; კედლის ან მისი ნაწილის დამაგვირგვინებელი, ჩვეულებრივ, პროფილირებული ელემენტი.

ლავრა (ბერძ.) – ზოგიერთი მამათა მონასტრის სახელწოდება.

ლაკონიუმი (ლათ.) – ოფლის სადენი სადგომი რომის თერმებში.

ლამასუ – მითიური არსების – ადამიანის თავის მქონე ფრთოსანი ხარის ან ლომის სკულპტურული გამოსახულება ასირიულ ხელოვნებაში.

ლამფა – ჭერის თხელი ფიცარი.

ლამპარი – სანათი არმატურა.

ლამპიონი (ფრან.) – ფერადმინიანი სანათი.

ლანდშაფტი - (გერმ.) – ადგილმდებარეობის საერთო ხედი.

ლანდშაფტური პარკი – პეიზაჟური პარკი; არარეგულარული დაგეგმარების მქონე პარკი, რომელიც მეტად წააგავს ბუნებრივ ადგილს და ხშირად მოიცავს ტყეს პატარა მინდვრებით, ხევებს და ა.შ.

ლანძვი – 1. ძვ. ვიწრო და მაღალი სარკმელი; 2. კერა, ყვერბი, საცეცხლური; შუაცეცხლის ადგილი სახლში; 3. გისოსი, კანკელი, ცხაური; ლითონის ან ხის ზოლებით შექმნილი ბადე.

ლართხი – წოლანა; მიწაზე გადებული ხის ძელი, რომელზედაც ლაგდება იატაკის ფიცარფენილი.

ლარი – 1. კუთხ. ფაცხა, ჩოდოლი, ლაჭყორი; წნულის ქოხი იმერეთში; 2. კუთხ. გრძელი და განიერი სკამი, რომელიც საწოლადაც გამოიყენება.

ლარტყა – 1. ლატანი; ოთხკუთხა კვეთის ბრტყელი ძელი. 2. გეოდეზისტების იარაღი – გრძელი და ბრტყელი ძელი დედამიწის ზედაპირის ორი წერტილის შედარებითი სიმაღლის დასადგენად.

ლენტური ორნამენტი – ჩუქურთმის ზოლი, რომელიც განმეორებადი ელემენტებისაგან შედგება.

ლენტური ჩუქურთმა – იგივეა, რაც ლენტური ორნამენტი.

ლენტური საძირკველი – უწყვეტი საძირკველი; კაპიტალური კედლის ქვეშ უწყვეტად ამოყვანილი საძირკველი.

ლილვი – მრუდხაზიანი არქიტექტურული პროფილი, რომელიც განივკვეთში ნახევარწრეს წარმოადგენს.

ლინკრუსტი (ლათ.) – კედლის შესამოსი რელიეფურ-ნახატიანი მუყაო.

ლოგეიონი (ბერძ.) – ანტიკური სცენის წინ გამოწეული ნაწილის – პროსცენიუმის გადახურვა.

ლოჟა (ფრან.) – ტიხრებით ან მოაჯირით გამოყოფილი განცალკევებული ადგილი მაყურებელთა დარბაზში, სადაც რამოდენიმე სავარძელი დგას.

ლორფინი – ლოფინი; ქვის ფილა. `ქვის ფიცარი~ (საბა).

ლოჯია (იტ.) – სამ ან ორ მხრიდან კედლებით შემოზღუდული შენობის ღია ნაწილი – აივანი.

ლუკარნა (ფრან.) – სხვენის გასანათებელი, დეკორატიულად დამუშავებული სარკმელი.

ლუნეტი (ფრან.) – 1. კამარის ან გუმბათის წყობაში დატოვებული სასინათლო ღიობი. 2. აფრებზე ან სხვა ნაწილებზე მოთავსებული ნაძერწი ან ფერწერული სამკაული.

ლუსკუმა – 1. სარკოფაგი; კუბოს ან ლარნაკის ფორმის აკლდამა ან საფლავის ქვა. 2. მოხატვით ან რელიეფით შემკული მონუმენტური კუბო. 3. მაღლად ნაგები საფლავი.

 

 


megobari saitebi

   

23.09.2014